BLI DU OGSÅ EN STOLT PARTNER

BARN OG UNGE SOM GAMER VIL MØTES FYSISK!

Dataspill er den største fritidsinteressen blant ungdom i dag, men kun 50 prosent av barn og unge er fornøyd med sine fysiske møteplasser. Rapporten Møteplasser datakultur viser at det er stort behov for å skape attraktive møteplasser der datainteressert ungdom kan produsere, utvikle, og spille med hverandre – i kombinasjon med andre aktiviteter, som idrett og fysisk aktivitet (TVERGA).

Funnene i rapporten Møteplasser for dataspill og datakultur viser at "barn og unge er tydelige på at de ønsker arenaer, aktiviteter, og arrangementer for gaming. Ungdommen peker på at dette kan være egne gaming- og spillhus, eller gaming- og dataspilltilbud på eksisterende møteplasser for ungdom, som fritidsklubber, idrettsklubber, og kulturskoler".

Nede finner du info om hvordan du kan være en sponsor. Har du lyst til å bidra på andre måter enn det som står i partnerskapsbrevet? Ta gjerne kontakt 😊

PARTNERE 2023