Trenger ditt barn hjelp til å mestre sosiale arenaer? 

Støttet Fritid
Støttet Fritid

Mange barn og ungdom har et behov for å få aktiv hjelp til å mestre et fritidstilbud. Det kan være ulike årsaker til dette - og vi ønsker at alle barn og unge skal ha like muligheter til å få en god fritid. 

Vi er med på å finne løsninger som gjør at ditt barn opplever sosial mestring. Vi hjelper deg også med å komme i kontakt med riktig etat i aktuell kommune. 

Ulik nøkler til likeverdige muligheter
Ulik nøkler til likeverdige muligheter

SSG vektlegger at vi skal gi den hjelpen som er nødvendig - når barnet trenger det. Enten de har behov for en til en oppfølging, forsterket voksentetthet eller bare et ekstra blikk for å være trygg. 

I samarbeid med det offentlige finner vi en løsning som er tilpasset ditt barn. En likeverdig fritidsarena betyr ikke at alle barn skal ha lik oppfølging. 

Alternative skoletilbud
Alternative skoletilbud

I samarbeid med grunnskole, ungdomsskole og videregående opplæring kan vi tilby alternative opplegg for enkeltelever eller elevgrupper. 

Tilbudet utformes i samarbeid med den enkelte skole. 

Vår trappetrinn modell

I samarbeid med PlanB AS og Spenst tilbyr SSG en trappetrinnsmodell for å imøtekomme barn og ungdoms behov for oppfølging. Det er viktig for oss at ungdommen møter godt egnet personale - samtidig som at barnet/ungdommen ikke opplever tilbudet som stigmatiserende. Vi styrker derfor voksengruppa når vi får inn barn/ungdom som har et oppfølgingsbehov, der barnet/ungdommen ikke får en følelse av at den voksne kun er der for deg. Et litt unikt element ved vårt tilbud er at barnet/ungdommen slipper å miste relasjoner selv om hjelpebehovet blir redusert. Personalet blir kjent med alle gruppene våre - og klienten/deltakeren vil møte på det samme personalet selv om hjelpebehovet frafaller. Dette gir trygghet - og det styrker barnets muligheter til å opprettholde en positiv utvikling. 


Steg 1. Barnet ungdommen trenger en til en oppfølging for å fungere i gruppa. 


Steg 2. Gruppeoppfølging: Voksentettheten reduseres til 1 voksen pr 3 deltakere. 


Steg 3. Tilnærmet normal deltaker: SSG har et ekstra blikk på vedkommende. Deltar på møtevirksomhet og har fortsatt et mandat fra bestiller. 


Steg 4. Deltaker deltar på like premisser som alle andre i klubben. 


Endringsarbeid omhandler i stor grad hvor trygg du er i relasjonene til de rundt deg. Vi vektlegger at relasjonene skal få lov til å bli der over tid og at du skal føle deg sett.  

Kontakt oss

Sunnfjord Sport & Gaming AS

Hafstadvegen 36, 6800 Førde

(+47) 924 13 110

post.sunnfjordgamers@gmail.com

@facebookside